אלת המסטיק- Masticar

בתוספתא למסכת שבת י"ב ח' כתוב "אין לועסין מסטיכי בשבת".
מדוע? לשם הנאה – אסור. לשם רפואה – מותר.
טיפות השרף המופרשות מענפי האלה הן חומר מחטא ששימש בזמנים עברו לטיפול בחניכיים דלוקות ובשיניים כואבות. חקלאים התפרנסו מאיסוף וממכירת השרף המופרש מאלות המסטיק. מסטיקר פירושו ללעוס בספרדית.

 

In the appendix to Tractate Shabbat 12: 8, it is written, "It is forbidden to chew mastic on Sabbath”.
Why? For pleasure – it is forbidden. As a medicine – it is allowed.
The resin droplets secreted from these branches are an antiseptic that was used in the past to treat inflamed gums and toothache. Farmers made a living collecting and selling the resin secreted from the mastic trees. Mastic means ‘to chew’ in Spanish.