זית, שמן, שלום וכוח- Olive,oil,peace and strength

כבודו של הזית הוא השמן המופק ממנו. בעבר שימש השמן המופק מהזית למאכל, לסיכת הגוף, לריפוי פצעים ומחלות ולרחצה ולמשיחת המלך והכהן הגדול. פרי הזית היה ועודנו גידול כלכלי חשוב כמאכל וכמקור לשמן. חשיבותו וצריכתו עולים כל העת לאחר שהתברר כי הוא אינו מכיל כולסטרול. ענפי הזית מסמלים את השלום והם אף מופיעים בצדי סמל מדינת ישראל – המנורה. הגפת – פסולת הזיתים לאחר עצירת השמן – שימשה כחומר דלק והיום משמשת אצל הערבים להסקת תנורים ולהפקת שמן לסבון.

The olive is credited for the oil that is extracted from it. In the past, the oil extracted from olives was used for food, body lubricating, healing wounds and diseases, for bathing, and for anointing the king and high priest.
The olive fruit was and still is, an important economic crop as a food and as a source of oil. Its importance and consumption continuously increase, especially once word got out that it does not contain cholesterol.
Olive branches symbolize peace and they even appear on the sides of the official emblem of the State of Israel – the menorah.
Olive waste – once the oil has been extracted the olive waste is used as a fuel and today is used by Arabs to heat stoves and to produce oil for soap