אלון תולע- Boissier Oak, Aleppo Oak  Quercus boissier

עץ נשיר. גדל באזורים הקרים והגבוהים של הגולן, הגליל ויהודה. היות שהקורה המרכזית בעצי אלון תולע גדלה ישר, הוא שימש לבניית גגות בתים.