חצב מצוי- Sea Squill, Medicinal squill Urginea maritima

נפוץ באגן הים התיכון. תפרחתו הלבנה מבשרת את המשך הקיץ ושושנת העלים מופיעה עם בוא החורף. בצליו כגודל אשכולית ועליו רעילים, לכן אינו נפגע מרעיית צאן ובקר. בגבעה מתרבה מזרעיו.

 

Common in the Mediterranean basin. Its white inflorescence heralds the end of the summer and a rosette of leaves appears with the arrival of winter. Its bulb is the size of a grapefruit and its leaves are poisonous, hence it is not harmed by grazing sheep and cattle. Its seeds increase the numbers of the sea daffodil population on the Hill