מרווה משולשת-Three-Lobed Sage Salvia fruticosa

נפוץ באזורים ההרריים של הארץ מהגליל ועד הרי חברון. שיח המתנשא לגובה של מטר אחד. ענפיו ארוכים, מרובעים ושעירים. לעליו הלבדיים מתלוות שתי אונות קטנות ומכאן השם מרווה משולשת. ברפואה העממית נחשב הצמח בעל יכולת ריפוי רב תחומית – מועיל בכאבי בטן, בהצטננות ושיעול, בלחץ דם, בדיזנטריה ועוד.

Found commonly in the mountainous areas of the country from the Galilee to the Hebron Mountains.
A shrub that grows to the height of one meter. Its branches are long, square-shaped, and covered with hairs. Its solitary leaves are accompanied by two small lobes hence the name three-lobed sage. In folk medicine, the plant is considered to have multiple healing abilities – it is used to treat abdominal pain, colds, and coughs, blood pressure, dysentery, and more