מתנן שעיר- Gnidium, Shaggy Sparrow-Wort Thymelea hirsuta

ענפיו שימשו לשזירת חבלים. לפי המסורת אלו הם החבלים שבהם נקשר שמשון.