ציפורני חתול-Field Marigold Calendula palaestina

צמח חד שנתי צהוב שקוטר פרחיו כסנטימטר אחד וגובהו כשלושים סנטימטר. הפרחים במרכז הפרח חומים, עובדה המקלה להבדילו מהסביון האביבי. מקור השם בפירותיו המזכירים ציפורניים שלופות של חתול.

A yellow annual plant whose flowers are about one centimeter in diameter and about thirty centimeters in height. The flower’s center is brown, a fact that makes it easy to distinguish from the Spring Groundsel. The plant is named for the shape of its fruits which are reminiscent of a cat’s claws.