קטלב מצוי – Eastern Strawberry Tree Arbutus andrachne

קטלב מצוי הוא עץ יער הגדל בר בחורש ים תיכוני. מגיע לגובה של עד חמישה מטרים. בארץ ישראל נפוץ בחורשים בגליל, בכרמל, ביהודה ובשומרון, בעיקר על קרקעות חוואריות. קטלב מצוי הוא צמח מוגן בישראל.
הקטלב הוא עץ ירוק עד הבולט בצבע החום-אדום של קליפת גזעו החיצונית. הגזע עצמו ירוק. בעל עלים גדולים ומבריקים. פרחיו פורחים באביב בצבע קרם ופירותיו קטנים ועגולים בצבע אדום עז. הפירות בעלי זרעים רבים וטובים למאכל אדם.

The eastern strawberry tree is a forest tree that grows wild in Mediterranean groves. It reaches heights of up to 5 meters. In Israel, it is commonly found in groves in the Galilee, the Carmel, Judea, and Samaria, mainly on marl soils. The eastern strawberry tree is a protected plant in Israel.
The eastern strawberry tree is an evergreen tree that is conspicuous for its brownish-red outer trunk bark. The tree’s trunk is green. It has large, shiny leaves. Its cream-colored flowers bloom in the spring and its fruits are small, round and bright red. The fruit is full of many seeds and is good for human consumption.