רקפת מצויה- Persian Cyclamen Cyclamen persicum

פרחיה יפים ככתרי מלכה. עליה הירוקים דמויי לב ומקושטים בכתמים בהירים. בהגיע זרעי הרקפת לבגרות היא מכופפת את גבעולה להטמין את זרעיה ולהחביאם בחריצי האדמה. הרקפת גדלה במקומות סלעיים ומוצלים, צבעיה מלבן ועד ורוד סגול.
הרקפת נבחרה בשנת 2007 לפרח הלאומי של ישראל.
הצמח נפוץ בצפון ובמרכז, בעיקר באזורי ההר.

 

Its flowers are as beautiful as majestic crowns. Its green leaves are heart-shaped and adorned with light spots. When the cyclamen’s seeds reach maturity it bends its stem to bury them and hide them in the crevices of the soil. Cyclamens grow in rocky and shady places, their colors range from white to pink-purple.
The cyclamen was chosen in 2007 as Israel's national flower.
The plant is common in the north and center of Israel, especially in mountainous areas