האזוב והרמב"ם – Wild Marjoram and the Rambam

לפי הרמב"ם האזוב צמח מרפא ידוע ומוכר לרפואה. כדאי לרקחו בדבש בשימוש פנימי וחיצוני. אזוב מצוי מתאים לטיפול בדלקות חניכיים, בליחה, בתולעים במערכת העיכול, בכאבי בטן וטוב למריחה על הראש לעת היחלשות שורשי השיער. הרמב"ם, שעל שמו ניקרא בית החולים בחיפה, נולד בקורדובה שבספרד בשנת 1138 לספירת הנוצרים. כשהיה בן עשר כבשו המוחאידין (פלג קיצוני באסלאם) את עירו ומשפחתו ברחה ונדדה והשתקעה במצרים. הרמב"ם היה פילוסוף, אסטרונום ואיש מדע ורפואה. הוא אולץ להיות רופאם של משפחות המלוכה המצריות. ספרי הרפואה שכתב משמשים ללימוד גם בימינו. הרמב"ם היה מנהיג דתי עצמאי ושנוי במחלוקת בעיקר בעולם האשכנזי. רבנים החרימוהו, וכמנהג היהודים גם שרפו את ספריו. הרמב"ם התנגד לעלייה לקברי צדיקים, לשימוש בקמעות ולחשים, ואמר: "הלומדים ע"ח הציבור ולא עובדים לפרנסתם מחללים שם שמים ומכבים את נר התורה". הייתם מאמינים?

 

According to Maimonides (Rambam), Bible hyssop (also known as Syrian oregano) is a well-known medicinal plant. It should be mixed with honey for internal and external use. Bible hyssop can be used to treat gingivitis, phlegm, intestinal worms, abdominal pain, and it helps strengthen weakening hair roots when spread on the head.

Maimonides, also referred to by the acronym RAMBAM, after whom the hospital in Haifa is named, was born in Cordoba, Spain in 1138 AD. When he was ten years old, the Mujahideen (an extremist faction in Islam) conquered his city and his family fled, wandering until they eventually settled in Egypt. Rambam was a philosopher, astronomer, and scientist. He was forced to become the physician of the Egyptian royal families. He wrote medical books that are still used today. Maimonides was an autonomous and controversial religious leader, especially in the Ashkenazi world. Rabbis shunned him, and as was the custom of the Jews, they even burned his books. Maimonides opposed the ascent to the tombs of the righteous, the use of amulets and spells, and wrote in his book, “The Strong Hand”: “Those who study at the expense of the community and do not work for a living, desecrate the name of the Lord and extinguish the candle of the Torah. Can you believe that?