האלה בגבעה- Goddess on the hill

אפרודיטה היא אלה יוונית, אלת האהבה; חתחור היא אלה מצרית, אלת הזמן, הריקוד והאהבה; עשתורת היא אלה כנענית, אלת הסקס והפריון. והעץ שאליו מחובר השלט הזה הוא אלה ארץ-ישראלית. הייתם מאמינים, אלה בגבעת תום ותומר?

 

The hebrew name is "Ella", which means "goddess". Aphrodite is the Greek goddess, the goddess of love; Hathor is the Egyptian goddess, the goddess of time, dance, and love; Ashtoreth is the Canaanite goddess, the goddess of sex and fertility. And the tree onto which this sign is attached is the Terebinth (Pistacia palaestina ). .Can you believe it, a terebinth tree on Tom and Tomer Hill?