הזן שהציל את ענף הגפן בארץ- The Vine who saved Israeli's wine industry

גפן אמריקאית שהגיעה לאירופה כשהטכניקה להסעת סחורות עברה ממשוטים ומפרשים לקיטור והשתפרה מהירות העברת הסחורות. זרעים של הגפן הזו לא שרדו את השיט הממושך בעזרת משוטים ומפרשים. עם המעבר לשיט בקיטור קוצר זמן השיט והזרעים שרדו. בסוף המאה ה-19 התפשטה באירופה מחלת שורשים שפגעה בזנים רבים של גפנים ולא נמצא טיפול מתאים, אך התברר שהזן איזבלה האמריקאי חסין בפני המחלה. מאז החל ייבוא של הזן איזבלה לארצות רבות באירופה ואגן הים התיכון וכך גם הגיע לארץ, והברון רוטשילד הציל את ענף הגפן בארץ בעזרת הזן הזה. עד היום רוב מטעי הגפנים בעולם משתמשים בזן איזבלה בתור כנה. הפרי סגול כהה, מתוק וחמצמץ.

An American vine that was brought to Europe, once sea transportation advanced from oars and sails to steam, improving the speed of transportation of goods. The seeds of this vine did not survive the long voyage during the time of oars and sails, but the transition to steam sailing shortened the duration of the voyage and the seeds were able to survive it.
At the end of the 19th century, a root disease spread in Europe, affecting many varieties of vines, and no proper treatment was found, but the American Isabella variety proved to be resistant to the disease. Since then, the Isabella variety has been imported to many European countries and to the Mediterranean basin, including Israel, where Baron Rothschild, with the help of this variety, saved the country’s wine industry. To this day, most vine orchards in the world use the Isabella variety as rootstock. The fruit is dark purple, sweet and sour.